Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Tardivní dyskinéza

Syndrom zahrnující mimovolní pohyby – obvykle v obličeji jako převalování a vyplazování jazyka, jakoby přežvykování a pohyby rtů, dále choreativní pohyby rukou a nohou.
Skupina neurologických projevů jako důsledek léčby neuroleptiky.
Po vysazení nebo změně medikace tardivní dyskinéza u velké části lidí spontánně remituje (sama odezní).