Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Choreinformie

Mimovolní pohyby, často se týká horních i dolních končetin a obličeje; ve spánku nebývají.
Typické jsou záškuby, kroucení, vyplazování jazyka, pohyby rtů. Při poškození extrapyramidového systému (část mozku odpovědná za řízení pohybů), chorea je součást extrapyramidového syndromu jakožto nežádoucího účinku některých neuroleptik (antipsychotik).