Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Cirkadiánní rytmus

Střídání dne a noci během cca 24 hodin z hlediska živého organismu.
Člověk v sobě má jakýsi cirkadiánní oscilátor, díky kterému má jeho den plus noc zhruba 24 hodin bez ohledu na to, zda může kontrolovat běh času na hodinách.