Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Blud

Mylné přesvědčení nebo myšlenková konstrukce.
– bludy perzekuční (pronásledování), bludy ovlivňování, megalomanické (velikášské) bludy aj.
– rozlišuje se pravý blud – nijak nesouvisí s životní situací člověka; druhotný blud – úporná, vtíravá, přehnaná představa, která má základ v realitě (např. že člověku někdo krade jídlo, ve skutečnosti má kvůli dietě regulované porce)
– časté u schizofrenie nebo poruch s bludy a demencí