Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Burn-out

Syndrom vyhoření – následek stresu z práce, nechuť k činnosti, úzkost, poruchy spánku, malá výkonnost, psychosomatické problémy
Časté u pomáhajících profesí – učitelé, policisté, psychologové, lékaři, hasiči…
Riziko komorbidity (současného výskytu) s alkoholismem, zneužíváním léků, depresí, úzkostnými poruchami.