Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Selektivní mutismus

Selektivní řečový kontakt, obvykle u dětí – s někým dítě mluví a s někým nemluví, případně ne/komunikuje v určitých situacích.
Pojí se s úzkostností, nízkou sociabilitou, hypersenzitivitou (přecitlivělostí)