Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Encefalopatie

Obecný pojem – porucha mozku.                                                                                                                                                                 Encefalopatie je popisný termín označující globální dysfunkci mozku. Podle příčiny se může jednat o celou řadu poruch s primární příčinou v mozkové tkáni či mimo mozek.