Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Hyperkinetická porucha

Nadměrná potřeba pohybu, neposednost – neustálé měnění činnosti, snížené sebeovládání, nutkání stále něco dělat, lehkomyslnost, nerespektování pravidel (ovšem nejde o záměrnou neposlušnost), snadné navazování kontaktu s neznámými lidmi.
Obvykle začíná v dětství během prvních let života, související nápadnosti – vývojové opoždění, problematické vztahy s druhými lidmi, potíže s autoritami, agresivita.