Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Hyperkalcemie

Vysoká hladina vápníku (kalcia), resp. iontů vápníku v organismu.
Projevy hyperkalcemie – deprese (stejně jako u hypokalcemie), zmatenost, apatie až symptomy napodobující demenci (poruchy kognitivních funkcí i chování) nebo kóma.
Obvykle důsledek nadměrného příjmu vitamínu D (předávkování).