Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Hospitalismus

Skupina příznaků, které se vyvíjejí vlivem dlouhého pobytu v nemocnici nebo podobném zařízení kvůli odloučení od rodiny; týká se zejména dětí.
Symptomy: apatie, anhedonie (nemožnost potěšit se), nechutenství, poruchy spánku, celková povadlost, nezájem, smutný výraz.
V dynamickém pojetí souvisí s anakliktickou depresí.
Je třeba co nejdříve navázat kontakt s mateřskou osobou, pak je hospitalismus reverzibilní (napravitelný).