Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Halucinóza

Jejím jediným výrazným projevem jsou halucinace; akutní nebo chronická forma.
Např. alkoholová halucinóza jakožto důsledek abúzu (zneužívání) alkoholu nebo organická halucinóza jakožto následek organického poškození mozku.