Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Halucinace

Vjem bez podnětu, např. člověk před sebou „vidí“ postavu, která tam však není.
Dělí se podle smyslového analyzátoru (zrakové, sluchové…), intenzity, složitosti, jasnosti…
V normě jsou halucinace hypnagonické (při usínání), hypnopompické nebo hypnexagogické (při probouzení).
Vyskytují se u psychóz, drogové intoxikace nebo organickém poškození mozku.