Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Generalizovaná úzkost

Generalizovaný – obecný, všeobecný
Úzkost převládající většinu času i bez vyvolávajícího podnětu.
Příznaky: trvalé napětí, nejistota, podrážděnost, obavy, katastrofické představy, tělesné symptomy v oblasti srdeční činnosti, dýchání, trávení a činnosti mozku. Patří k obrazu generalizované úzkostné poruchy (GAD).