Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Wernickeho encefalopatie

Skupina příznaků – poruchy vědomí ve smyslu zmatenosti, letargie, apatie, narušená koordinace pohybů, nekontrolovatelné pohyby očí, nervové poruchy…
Jde o akutní stav vyžadující okamžitou léčbu, může končit smrtí nebo přejít v Korsakovovu psychózu (též nazývaná Wernickeho-Korsakovova psychóza).
W. encefalopatie zahrnuje poškození několika mozkových struktur v důsledku nedostatku tiaminu.                                                            Týká se zejména alkoholiků.