Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Rodinná terapie

Rodinná terapie je metodou psychoterapie , která se nedívá na klienta jako na jednotlivce, ale pohlíží na něj jako na součást určitého, konkrétního rodinného systému. Jeho problémy dává do souvislosti s fungováním celé rodiny a snaží se nastolením změny v rodině dosáhnout vymizení daného symptomu, problému.