Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Logorea

Výrazná verbální (slovní) produkce – člověk mluví rychle a hodně, ovšem ne vždy správně – dělá chyby obsahové í formální; souvisí s tzv. myšlenkovým tryskem (zrychleným myšlením).
Často u manických poruch, schizofrenie a organických poruch mozku.