Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Fetální alkoholový syndrom

Soubor postižení dítěte, které se narodí matce, jež v těhotenství pila velké množství alkoholu.
Znaky FAS: malá hlava, opožděný růst, opožděný vývoj až mentální retardace, dlouhé končetiny, rýhy na dlaních, abnormity a malformace (poškození) nosu, srdce aj.
Výskyt syndromu je velmi individuální, mnoho alkoholiček porodí zcela normální dítě.