Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Stresor

Podnět vyvolávající stres, zatěžující podnět.
Mnoho typů stresorů – akutní, chronické; pracovní, rodinné, společenské, osobní; fyzikální, přírodní, chemické…
Např. hluk, ponížení, kopírka v kanceláři, partnerovo chování, neschopnost říci ne…