Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Sociální segregace

Nerovnoměrné prostorové rozmístění sociálních skupin; rozdělování lidí podle jejich sociálního postavení ve společnosti.

Jedná se o stav či proces vylučování některých sociálních skupin do různých oblastí, sídel a lokalit na základě sociokulturních charakteristik a ekonomického statusu.