Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Sociální práce

Sociální práce je profesionální aktivita -profese zaměřená na pomáhání jednotlivcům, skupinám, či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování, a na tvorbu společenských podmínek, příznivých pro tento cíl.