Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Skupinová terapie

Skupinová terapie, nebo celým jménem skupinová psychoterapie je forma psychoterapie, při níž terapeut, případně dva terapeuti, léčí malou skupinu klientů společně jako skupinu, která má většinou 5 – 10 členů.

V takové skupině se otevřeně uplatňuje skupinový vývoj, vysvětlování a zkoušení vnitřních mezilidských vztahů. Během vývoje skupiny si skupina vytváří vlastní prostor, ve kterém jde sdílet vše důvěrné a to jsou především vztahy, emoce, prožívání, způsoby chování a to vše ve vzájemné interakci s ostatními.

Jak bylo právě řečeno, skupinová terapie je založená hlavně na výměnách, které vznikají mezi lidmi, na jejich vzájemných vztazích. Ve skupině funguje každý jedinec každý sám za sebe, ale zároveň i s ostatními.