Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Sexuální dysfunkce

Problematické fungování člověka v rámci sexuálních aktivit; mívá tělesné i psychosociální příčiny.
Patří sem nedostatek nebo ztráta sexuální touhy (frigidita), selhání genitální odpovědi (selhání erekce nebo lubrikace), předčasná ejakulace, dysfunkční orgasmus, dyspareunie, vaginismus, odpor k sexu.