Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Patologické hráčství

Opakované hraní např. na automatech, hazardních nebo počítačových her.
Toto hraní člověku přináší problémy v rovině finanční, vztahové, pracovní…, ale není schopen své chování regulovat.
Má mnoho aspektů závislosti – špatné ovládání svého jednání, nutkání hrát, hraní na úkor svých povinností a jiného programu, úzkost při nedostupnosti hraní.