Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Paranoidní porucha osobnosti

Soubor výrazných rysů osobnosti, které člověku a jeho okolí ztěžují život – podezíravost, vztahovačnost, žárlivost, neschopnost odpouštět urážky a značná citlivost vůči nim, nesnášenlivost vtipkování na vlastní účet, výrazné bránění svých práv.