Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Paranoidní

Podezíravý, ovládaný neodbytnými myšlenkami až bludy.
Myšlenky mají většinou obsah jako pronásledování, sledování, žárlivost, nenávist, spory, nadpřirozeno.
Paranoidní rysy jsou součástí mnoha poruch – schizofrenie a jiných psychóz, poruch osobnosti, organických duševních poruch…