Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Paralýza

Ochrnutí, neschopnost ovládat kosterní svaly a vyvinout fyzickou sílu.
Může mít somatický (tělesný) podklad – úraz, nemoc; případně jsou disociativní paralýzy, kde je příčina čistě v psychické rovině – např. člověk je nucen jít někam, kam nechce, a tak na přechodnou dobu ochrne na nohy; má napsat něco, co nechce, tak mu ochrne ruka… tyto disociativní stavy se po čase spontánně (samy od sebe) upraví.