Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Hypománie

Porucha nálady – nadnesená nálada, zvýšená aktivita, energie, subjektivně se člověk cítí v pohodě, sebevědomý a výkonný; může být zvýšeně sexuálně aktivní, sociabilní (společenský), povídavý. Projevy popisem odpovídají mánii, ale jsou slabší intenzity.