Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Dezinhibovaná příchylnost v dětství

Dítě se chová příliš přítulně a důvěrně ke všem lidem – nevybírá si, kdo je mu sympatický, má se ke všem.
Časté u dětí emočně a sociálně deprivovaných; na pozadí touha po pozornosti, neschopnost vytvářet normální sociální vztahy.