Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Depistáž

Vědomé, cílené, včasné vyhledávání nemocných nebo zdrojů nemoci v celé populaci nebo ve vybraných skupinách.

Sociální depistáž: soustavné, cílené, včasné vyhledávání jedinců či skupin ohrožených sociálním vyloučení nebo jinou sociální událostí v jejich přirozeném prostředí.