Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Asistovaný kontakt

Jedná se o formu asistence odborníka, který napomáhá k přirozenému kontaktu rodiče s dítětem po rozvodu – rozchodu (či
jinou pečující nebo příbuznou osobou), byl-li přerušen, nebo nebyl dosud navázán. Cílem asistovaného kontaktu je upevňování vztahu mezi klientem/resp. rodičem a dítětem pomocí pravidelného setkávání pod dohledem zkušeného pracovníka. A
postupné změny asistovaného kontaktu na asistovaná předávání, a poté na setkávání rodiče s dítětem bez asistence.
Smyslem asistovaného kontaktu je zaměřit se na komunikaci rodiny, vést rodinu ke stabilizaci, případně obnově vztahů, kdy se vychází ze zákonné úpravy styku rodiče s dítětem