Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Apraxie

Neschopnost provádět volní, účelné pohyby; u mnoha somatických onemocnění, např. Parkinsonovy nemoci, nebo u psychóz a disociativních poruch, případně poruch učení. Apraxie se též užívá ve významu nešikovnost, částečná neschopnost – dyspraxie.