Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Amence

Kvalitativní porucha vědomí – tj. porucha vědomí v jeho obsahu. Typický je narušený kontakt s okolím, dezorientace, zpomalení a zmatení myšlení, poruchy pozornosti. Amence souvisí s organickými poruchami mozku, ale může být i psychogenní.