Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Afázie

Porucha řečových funkcí, kdy člověk (afatik) nechápe a není schopen vyjádřit významy slov:
– motorická afázie – neschopnost vyjadřování
– senzorická afázie – neschopnost chápat význam slov
– afázie je úplný výpadek schopnosti, dysfázie částečný