Spolufinancováno Evropskou unií

Sebepoškozování

Sebepoškozování

Jedna z forem volání o pomoc

Spouštěčem může být úzkost, zlost, pocit viny či méněcennosti, zoufalství a beznaděj. Sebepoškozování obvykle začíná okolo třináctého roku věku dítěte .