Spolufinancováno Evropskou unií

Přednáška: digitální gramotnosti, identita a digitální stopa