Spolufinancováno Evropskou unií

Co se děje s pamětí po padesátce?