Spolufinancováno Evropskou unií

Sociálně-psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s.